PSD khung hình background

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Bikini bể bơi (để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: Nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

File RAW và PSD HDR 

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty đẹp

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy;

Photo_Alexander Croft

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Background chất lượng cao

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Raw thời trang

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock thời trang Phòng Studio

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Decor Tường vô cực

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock JPG file chất lượng cao

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Back Khinh khí cầu đẹp 2020

 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Hướng dẫn làm HDR Portraiture

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty đẹp

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock couple cưới đẹp

 

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock couple cưới đẹp

 

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock couple cưới Zinble Academy

 

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Typo Gia đình cực đẹp

 

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock ngoại cảnh

 

Chia sẻ miễn phí

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty

 

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock phim trường couple

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Cô gái

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Typo Tạp chí PSD

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

File JPG đẹp (Mẫu)

 

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty (Dùng để tập hậu kỳ)

 

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty (để học hậu kỳ)

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: Nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Stock Beauty (để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: Nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Back Group giả lập

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕

Panel DR5 (bản việt hoá)

 

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

DONATE CAFE ☕