Lớp học online V1

5,000,000

Lớp học online V1

5,000,000

Lớp học Online V1 bao gồm: Lớp beauty retouch, HDR wedding và, Vintage…

Là lớp học hậu kỳ chuyên về blend các màu sắc trong sáng, vintage, HDR wedding… Lớp học bao gồm các bài hướng dẫn về màu sắc từng môi trường, qua đó bạn có thể chủ động xử lý các màu sắc trong công việc của mình.