Lớp học Blend màu HDR wedding

3,500,000

Chụp ảnh beauty sản phẩm
Lớp học Blend màu HDR wedding

3,500,000

Lớp học chia sẻ về các kỹ thuật để xử lý bức ảnh cưới HDR đầy nghệ thuật

Đây là lớp học chuyên đề về HDR wedding, một lớp học được tổng hợp từ nhiều bài hướng dẫn các môi trường khác nhau, qua đó bạn có thể chủ động thực hiện được màu sắc ảnh HDR trên từng môi trường.