Download - Zinble

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Lưu ý: Toàn bộ Stock, Preset do Admin đã cất công mua và sưu tầm trong suốt nhiều năm qua, với mục đích share lại để cho anh em bắt đầu học về nhiếp ảnh có thể học hỏi, tham khảo, hậu kỳ. Stock phi thương mại, không bán, nên khi sử dụng Post trên trang thông tin cá nhân, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; #LongNguyen; 

Stock thời trang Phòng Studio

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Phòng Studio

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Decor Tường vô cực

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Back Khinh khí cầu đẹp 2020

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn làm HDR Portraiture

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Beauty đẹp

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock couple cưới đẹp

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock couple cưới đẹp

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock couple cưới Zinble Academy

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Typo Gia đình cực đẹp

Chia sẻ miễn phí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock ngoại cảnh

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Beauty

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock phim trường couple

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Cô gái

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Typo Tạp chí PSD

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

File JPG đẹp (Mẫu)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Beauty (Dùng để tập hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Beauty (để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: Nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

Stock Beauty (để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: Nguồn share: #ZinbleAcademy; 

Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

Back Group giả lập

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Panel DR5 (bản việt hoá)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Voan PSD (full)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

File JPG ảnh cưới ngoại cảnh (đã hoàn thiện hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

File JPG (Đã hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

Stock JPG (đã hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Sock JPG (đã hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Typo Hàn Quốc ^^

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock Wedding cực chất lượng

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Stock HDR cực đẹp

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Font thiết kế cực đỉnh

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

PSD mẫu cổ điển đẹp

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

Thế giới Font Free

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

 

PSD Typo ảnh tạp chí

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

Stock Beauty (dùng để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

 

PRESET HDR cực đẹp

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; Foto: LongNguyen

Cảm ơn các bạn.

 

 

Stock Beauty đẹp (để học hậu kỳ)

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; Photography: #Smohkov

Cảm ơn các bạn.

 

 

Typo 2020

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Bộ màu Tone Cafe cực đỉnh của Zinble

Sử dụng trên Camera Raw

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Bộ màu Tone Travel cực đỉnh của Zinble

Sử dụng trên Camera Raw

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

Bộ giả lập ánh sáng Studio

Sử dụng win & mac os

Link tải: Bấm ở đây! 

Khi tải Stock tại website, vui lòng ghi nguồn: #ZinbleAcademy; 

Cảm ơn các bạn.

ZINBLE ACADEMY

  • 8/3- T22, Dolphin Plaza, Số 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

  • Email: admin@zinbleacademy.com

  • Hotline: 0932484579

  • Phone: 0988128586

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Nội dung độc quyền bởi ©ZinbleAcademy.com | admin@zinbleacademy.com | Số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0988128586 (Mr Long)
Chụp ảnh thời trangChụp ảnh cưới, Cho thuê trang phục cưới hot, Đào tạo nhiếp ảnh, Đào tạo hậu kỳ ảnh nâng cao, Dậy chỉnh sửa ảnh onlineCách chụp ảnh đẹp